HYR DIN FESTLOKAL HOS OSS

Vi har Orust största lokaler där mer än 260 personer kan samlas för måltid.

Fler än 300 personer kan sitta samlade för att beskåda scenframträdande.

Trädgården kan utnyttjas för fler än 400 för mingel.

Tält kan resas för än fler människor, så regn är inget hinder.

Hos oss finns nästan inga begränsningar.


VÄLKOMNA!

Kontakta oss för att diskutera upplägget och för att få en offert.

Ingemar Asplund (ingemar.asplund.ia@gmail.com) 0702 162109 Uthyrningsansvarig 

Vi samarbetar med:

Henåns Fisk (henan@henansfisk.se)
Göteborg Party Centre (info@partycentre.se)
Orust Farmartjänst (info@orustfarmartjanst.se)
Din Tredje Hand (info@dintredjehand.se)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

 

Helg (fre-lö-sö)/dag

14.00-13.00

Vardag/dag

14.00-13.00

A-salen (A):          Ideellt/Privat  1 000                     500

               Affärsmässigt  1 500................................................................................................1 000


Café (C):                     Ideellt/Privat       500                     300

Exkl. kök                            Affärsmässigt   650...................................................................................................500


Dansbana (D):           Ideellt/Privat     1 000                     500

Uteområde                              Affärsmässigt    2 500................................................................................................1 500


Foajé (F):                       Ideellt/Privat   500                       250

Exkl. A-sal                                Affärsmässigt   400.....................................................................................................300


Kök(K):                         Ideellt/Privat    1 000                        500

Inkl. porslin, glas,                    Affärsmässigt    1 600.....................................................................................................800

bestick, mm                    


A+C+F+K:          Ideellt/Privat  3 200                     1 600

                 Affärsmässigt      5 000...................................................................................................2 500


A+C+D+F+K:            Ideellt/Privat  3 500                     2 000

                 Affärsmässigt  7 500...................................................................................................3 000


C+D:               Ideellt/Privat  1 500                         800

                  Affärsmässigt  3 000...................................................................................................2 000


C+D+K:             Ideellt/Privat  2 500                     1 000

                  Affärsmässigt      4 500...................................................................................................2 000


Utomhus-            Ideellt/Privat      800                         400

Område:              Affärsmässigt  1 000.......................................................................................................800


Konf.rum 1+2:           Ideellt/Privat  100 kr/rum                   100 kr/rum     

                  Affärsmässigt  250 kr/rum                   250 kr/rum

               Möte <= 4 tim     200 kr/rum                   200 kr/rum
 

För offentligt kommersiellt arrangemang tillkommer (där polistillstånd krävs)

                    Ideella föreningar:           5kr/person

                    Affärsmässigt/Privat     10kr/person


Avbokning:                   >7 dagar före aktuell uthyrningsdag => ingen kostnad

                                            <7 dagar före aktuell uthyrningsdag => 50% kostnad


Speciella uthyrningskrav:               För ungdomsfester (ålderspann 18-25 år) krävs

                    solidariskt ansvarsgodkännande från två av hyresgästernas föräldrar

                    /deposition av sju tusen fem hundra (7 500) kr i förväg – Ordningsvakt

                    övervägs efter överenskommelse.

 

Städning ombesörjes av hyresgästen själv om inget annat överenskommes.

                    Vid ej godkänd städning efter gemensam besiktning debiteras

                    hyresgästen för kostnaden utförd av städbolag. T.ex. följande:

                       Din tredje Hand                   (0704-44 47 26)

                       Orust Farmartjänst           (0304-223 10 – 0708-93 37 40)

                       Gem & Tussar                        (0304-500 77)

 

Vid hyra av caféet ingår inte köket.

Förstörd utrustning eller skadade inventarier ersätts.

Vid hyra av A-salen och foajé ingår bord och stolar.

Återkommande hyresgäster med t.ex. kursverksamhet avgår 20% rabatt

dvs var femte hyrestillfälle gratis.

 

Hyrestid räknas normalt från kl. 14.00 till 13.00 följande dag. Vid behov av

ytterligare tid för iordningsställande och städning tillkommer tid enligt prislista.

 

Uthyrning av inventarier utanför EllösParkens lokaler:

Stolar:                                                                                  4 kr/stol/dygn

Bord:                                                                                  20 kr/bord/dygn

Kuvert:                                                                             15 kr/kuvert/dygn

Kandelaber:                                                                   25 kr/st/dygn

 

 

Uthyrningsansvarig:

Vaktmästare Ingemar Asplund 0702-16 21 09 – ingemar.asplund.ia@gmail.com

Vid speciella tillfällen kan styrelsen överta ansvaret för uthyrningen då EllösParken

tillämpar den uthyrningspolicy som Folkets Hus & Parker utarbetat.